İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Önemsiyoruz

Mesleki Sağlık ve Emniyetlerini Korumak

Çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumak, ve bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket edeceğimizi,

Eğitim Programları

Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağımızı,

Sağlıklı ve Güvenli Bir İş Ortamı

Çalışanlarımızın da katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmak ve bu çerçevede tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratacağımızı,

Yeni Amaç ve Hedefler

Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağımızı, taahhüt ederiz.